Copy
Otvori ovaj email u tvom browseru
Dragi naši i drage naše, 
iza nas je mesec u kom se navršava godinu dana od agresije Rusije na Ukrajinu. U Beogradu su ponovo napadnuti i ozbiljno povređeni pripadnici LGBTI zajednice. Izašla je i nova lista švedskog V-dem instituta o stanju demokratije u svetu. 

U prethodnom periodu održali smo prvi seminar za odbornike i poslanike u Dobroj vodi kraj Bara. Takođe održan je i nacionalni seminar u Srbiji. Zakazana je povorka ponosa u Bosni i Hercegovini, a za dve nedelje nam stiže proleće.

Pred vama je četvrti broj našeg regionalnog biltena "Socijaldemokratija i ljudska prava". U njemu ćete naći podcast u kom smo ugostili zastupnika Belmina Zukana. Nastavljamo da sa vama delimo vesti iz regiona u oblastima ljudskih prava, prava LGBTI zajednice, aktivnostima naših organizacija, regionalnoj deklaraciji i drugim interesantnim sadržajima.

Sve one koji podele naš bilten #4 (s prijateljima, stranačkim koleginicama i kolegama na društvenim mrežama) nagrađujemo sa prelepim fotografijama sa izložbe "Naša 4 zida".

Željno čekamo vaše sugestije da ovaj naš zajednički "pionirski" poduhvat učinimo još boljim, zanimljivijim, korisnijim i zabavnijim.

Ovaj bilten izlazi uz podršku Laburističke partije  iz Velike Britanije i Fondacije Maks van der Štul iz Nizozemske. 

Srećno čitanje
Koordinacioni tim 
Katerina, Jelena, Ivana i Miloš
SUD U JUŽNOJ KOREJI PRVI PUT PRIZNAO PRAVNI STATUS ISTOPOLNOM PARU
VISOKI sud u Seulu presudio je u utorak (21.2.) da državni zavod za zdravstveno osiguranje treba pružati osiguranje neosiguranom partneru u istospolnom paru, što je po odvjetnicima prvo pravno priznanje istospolnih veza u Južnoj Koreji. 
MAĐARSKA SE JOŠ VIŠE UDALJAVA OD DEMOKRATSKIH VREDNOSTI
Su­de­ći pre­ma na­ja­va­ma iz vla­da­ju­će stran­ke Fi­des, Ma­đar­ska će usko­ro do­bi­ti još stro­ži za­kon o „za­šti­ti de­ce”, od onog či­je je usva­ja­nje u na­ci­o­nal­nom par­la­men­tu pre dve go­di­ne iza­zva­lo oštre re­ak­ci­je u Evrop­skoj uni­ji. Evrop­ska ko­mi­si­ja i Sud prav­de okva­li­fi­ko­va­li su taj za­kon kao ugro­ža­va­nje ljud­skih pra­va pri­pad­ni­ka LGBT po­pu­la­ci­je. Za­bra­nu da se u ško­la­ma ob­ja­šnja­va ho­mo­sek­su­al­nost Evrop­ska ko­mi­si­ja vi­di kao opa­snost da mla­di ko­ji pri­pa­da­ju toj po­pu­la­ci­ji bu­du fi­zič­ki mal­tre­ti­ra­ni od svo­jih vr­šnja­ka ne­u­pu­će­nih u pri­ro­du nji­ho­ve lič­no­sti.
BITI GEJ U RUSIJI
Ruski reditelj Kiril Serebrenjikov ocenio je da je situacija za homoseksualce i pripadnike LGBT zajednice u Rusiji sada gora nego u 19. veku, u vreme slavnog kompozitora Petra Čajkovskog, jer je nasilje prema tim osobama “dostiglo nivo histerije”.
WORLD PRIDE
Sidnejska opera je 17. februara bila osvetljena u duginim bojama zbog početka World Pride-a čiji je Sidnej domaćin. Ova manifestacija će trajati sve do 5. marta i u okviru nje će se održati brojni umetnički i zabavni događaji.
PRVA TRANS ŽENA OSVOJILA GREMI NAGRADU
Britanski pevač Sem Smit, koji se ranije deklarisao kao rodno neutralna osoba i Kim Petras, nemačka trans pevačica, su osvojili Gremi nagradu u kategoriji za najbolji pop duo performans za svoju hit pesmu "Unholy". Pogledajte kako je izgledala dodela nagrada.
DISKRIMINACIJA DETETA LEZBEJSKOG PARA U BUGARSKOJ
Bugarska odbija da dodeli izvod iz matične knjige rođenih za trogodišnju Saru, koja je ćerka lezbejskog para, i pored odluke Suda Evropske unije iz decembra 2021. godine koji je presudio u korist Sare i njenih roditelja. Ćerka bračnog para Bugarke i Britanke sa Gibraltara, koja je rođena decembra 2019. godine u Španiji, ostala je bez nacionalnosti. Sara nije mogla da traži špansko državljanstvo, jer su joj oba roditelja strankinje u Španiji, ali ni britansko, jer je rođena u trećoj zemlji. 
Pred vama je treći regionalni Podcast "Socijaldemokratija i ljudska prava". Gost trećeg Podcasta je Belmin Zukan, zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Podcast vodi Lajla Ćesko a domaćini su koeginice i kolege iz Foruma lijeve inicijative.
Ovim podcastom regionalno pratimo aktivnosti progresivnih političkih stranaka iz Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Podcast je napravljen je uz podršku Fondacije Max van der Stoel i Laburističke partije.
ČETVRTA POVORKA PONOSA ZAKAZANA ZA 24. JUN U SARAJEVU
Četvrta po redu Bh. povorka ponosa bit će održana 24. juna ove godine u Sarajevu.
EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I RADNICE
Na platformi e-medikacija.ba dostupna je edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima medicinske prilagodbe spola. Potreba za edukacijama liječnika_ca u BiH se uočava svakodnevno kada trans osobe traže inkluzivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu u bh. zdravstvenim ustanovama. BiH nemadovoljno educiranog medicinskog kadra za vođenje i praćenje procesa prilagodbe spola, poput psihologa_inja, endokrinologa_inja, ginekologa_inja, urologa_inja, pedijatara_ica, plastičnih i rekonstruktivnih hirurga_inja.
VAŽNOST SAVEZNIKA I SAVEZNICA LGBTI POKRETA
Savezništvo podrazumijeva svaku osobu koja brani i podržava LGBTIQ+ zajednicu i predstavlja vitalan dio borbe za bolji položaj zajednice. Biti saveznik_ica je pitanje ličnog izbora, ali često i pristanka na izlaganje društvenom pritisku, pogotovo u zajednicama u kojim su LGBTIQ+ teme još uvijek nedovoljno javno zastupljene.Dakle, iako je pasivno savezništvo svakako pozitivna stvar, aktivno savezništvo ima moć da promijeni stvari nabolje, za sve.
PRIJAVITE SE ZA AKADEMIJU RAVNOPRAVNOSTI 
Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na šestoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platformi za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Sve informacije o prijavi i strukturi Akademije ravnopravnosti možete saznati ovdje. Rok za prijave je 10. mart.
Драги наши,
Зад нас е месецот во кој се навршува една година од агресијата на Русија врз Украина. Во Белград повторно се нападнати и сериозно повредени припадници на ЛГБТИ заедницата. Излезе и новата листа на шведскиот В- Дем институт за состојбата на демократијата во светот.

Во изминатиов период го организиравме првиот семинар за пратеници и советници во Добра Вода, Бар. Исто така, се одржа и национален семинар во Србија. Закажана е Парадата на гордоста во Босна и Херцеговина. За две недели ни стигнува пролетта.

Пред вас е четвртиот број од регионалниот билтен „Социјалдемократијата и човековите права“. Во него ќе го пронајдете подкастот во кој го угостивме пратеникот Белмин Зукан. Продолжуваме со вас да ги споделуваме вестите од регионот во областа на човековите права, правата на припадниците на ЛГБТИ заедницата, активностите на нашите организации, регионалната декларација и други интересни содржини.

Сите оние што ќе го споделат нашиот билтен број #4 (со пријателите, сопартијците и пријателите на социјалните мрежи) ги наградуваме со прекрасни фотографии од изложбата „Нашите 4 зида“.

Со нетрпение ги очекуваме вашите предлози за да го направиме овој наш заеднички „пионерски“ потфат уште подобар, поинтересен, покорисен и позабавен.
Овој билтен е објавен со поддршка на Лабуристичката партија од Велика Британија и Фондацијата Макс ван дер Штул од Холандија.

Среќно читање
Координативен тим
Катерина, Јелена, Ивана и Милош
Prijavi se za bilten
ЉУБОВТА Е ЉУБОВ
Активистите од здружението „ЛГБТИ Јунајтед“ преку транспаренти поставени рано утрово на надвозникот кај Стоковната куќа „Мост“ испратија пораки за Денот на вљубените. „Љубовта е љубов и таа не познава националност, вера и пол! Среќен ден на вљубените“, посочуваат од здружението.
ПРОШЛА ГОДИНА ЈЕ БИЛА НАЈНАСИЛНИЈА ГОДИНА ЗА ЛГБТИ ЗАЈЕДНИЦУ
Водећа европска организација која се бави равноправности ЛГБТИ особа – ИЛГА-Еуропе, у свом извештају о стању њихових права указује на феномен све већег говора мржње према овој заједници у Европи и Централној Азији, наводећи да је 2022. насилне године у последњих десет година.
КОЧО АНДОНОВСКИ НА ЛИСТАТА НА 500 НАЈВЛИЈАТЕЛНИ ГЕЈ ЛИЧНОСТИ ВО СВЕТОТ
Магазинот за глобална машка култура Мејт во својот есенски број направи листа од пестотини највлијателни геј мажи во светот. На триста дваесет и седмото место на листата се најде Кочо Андоновски, македонскиот ЛГБТ активист и првата личност која во Македонија јавно ја соопшти својата хомосексуална ориентација.
КВИР ПРОГРАМ  
Преку квир програмата се стремиме да ја негуваме културата на квир заедништво. Во време кога квир заедницата доживеа изолација којашто беше пренагласена во ковид пандемијата и по неа, кога нашите социјални и активистички кругови почнаа да се стеснуваат и кога нашите врски стануваа се поистенчени- потребно е повеќе од било кога да ги реизградиме и зацврстиме тие врски.
BRUTALNI NAPADI NA LGBTI OSOBE
Krajem februara dogodila su se dva brutalna napada u kojima su povređena četiri mladića. U parku Manjež U.G. je izboden nožem u noći između 27. i 28. februara, dok su dan radnije N.V-u nanete telesne povrede od strane obezbeđenja kluba Zappa Baza. Ovi incidenti su motivisani mržnjom prema LGBTI zajednici i predstavljaju najgrublje ugrožavanje naše bezbednosti.
ODRŽAN PROTEST "MRŽNJA UBIJA" U BEOGRADU
U parku Manjež, 3. marta održan je protest “Mržnja ubija” grupe NVO zbog nedavnih napada na LGBT osobe u Beogradu. Protest je održan na mestu gde se 28. februara dogodio napad na tri osobe – jednog gej mladića koji je izboden i strejt mladića i devojku. Protest je održan u hermetički zatvorenom parku.
INTERSEKS I SRBIJA
Sve što je nepoznato, često izaziva odbojnost ili strah. Održano je predavanje u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu na temu interseks-a. Radi se o ljudima koji su rođeni ili u nekom trenutku života su im se ispolje biološke osobine koje se ne uklapaju u tipično muške ili tipično ženske. Ovo je pet zabluda koje obavijaju ovu gotovo nevidljivu zajednicu na Balkanu.
REGIONALNI SEMINAR "NEJEDNAKOST I INKLUZIJA"
Fond za progresivne politike je održao seminar “Nejednakost i inkluzija u progresivnim partijama na Zapadnom Balkanu”. Seminar je održan u Dobroj vodi kraj Bara, na crnogorskoj obali Jadranskog mora. Trajao je od 24. do 26. februara 2023. godine. Učesnice i učesnici iz Demokratske strankeSDP Bosne i HercegovineSDS Makedonije i domaćina iz SDP Crne Gore imali su priliku da razgovaraju i uče o modernoj socijaldemokratiji, istoriji LGBTI pokreta, upotrebi LGBTI termina kao i međunarodnom pravnom okviru.
ODRŽANE OBUKE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I SLUŽBENICE
LGBT Forum Progres je tokom februara održao dvije obuke za policijske službenike iz centralne i sjeverne regije za rad sa LGBTI osobama. Tokom obuka predstavljena je i ključna terminologija vezana za LGBTI zajednicu, mehanizmi zaštite ljudskih prava LGBTI osoba i specifični djelovi zakonodavnog okvira u oblasti diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, kao i obrađeni slučajevi iz decenijske prakse LGBT Forum Progresa.
I U CRNOJ GORI DISKRIMINIŠU DECU ISTOPOLNIH RODITELJA
Djeca istopolnih roditelja, od kojih je jedan crnogorski državljanin, ne mogu da dobiju državljanstvo Crne Gore, iako imaju zakonsko pravo na to, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ni nakon pet godina ne donosi rješenje u ovom postupku. Ovim MUP diskriminiše tu djecu u odnosu na drugu djecu koja žive u porodicama roditelja različitog pola, ili sa jednim roditeljem crnogorskim državljaninom, kao i njihove roditelje po osnovu seksualne orijentacije. Zbog toga je porodica podnijela dvije tužbe protiv države Crne Gore - MUP-a nadležnim sudovima, uz podršku organizacije Queer Montenegro.
PLANIRANJE U BEČU
Polovinom februara održan je sastanak borda Ranbow Rose u Beču. Na njemu su planirane aktivnosti ove mreže u 2023. godini. ČPosebna pažnja je posvećena održavanju Euro PRIDE na Malti. Takođe pripreme za Evropske izbore 2024. su veoma važne. Osim toga nastaviće se sa akcijama LGBTI free zone
Prijavi se za bilten
ЈАС ПОТПИШУВАМ!/ЈА POTPISUJEM!
Pozivamo sve aktivistkinje i aktiviste socijaldemokratski orijentisanih političkih partija, nevladinih organizacija, sindikata i medija s prostora Zapadnog Balkana koji veruju u osnovne socijaldemokratske vrednosti aktivne demokratije, solidarnosti i ravnopravnosti da potpišu deklaraciju. 

Tekst deklaracije možete pročitati OVDE, a svoju podršku možete potpisati na LINKU

Potpisnice i potpisnici se obavezuju da će u narednom periodu užurbano raditi na:

  • Aktivnoj borbi protiv svih oblika diskriminacije i zločina iz mržnje, zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnih obeležja i polnih karakteristika; borbi protiv homofobije, transfobije i bifobije.
  • Unapređenju zakonodavnog okvira i zakonskog uređenja istopolnih partnerskih odnose, rodnog identiteta i prepoznavanja diskriminacije na osnovu polnih karakteristika.
  • Izgradnjii delotvornih partnerstava između političkih stranaka, LGBTI zajednice i civilnog društva, razmeni i promociji primera dobre prakse.
  • Promovisanju kulture poštovanja prava LGBTI osoba kroz projekte, aktivnosti i kampanje.
  • Izgradnji stranačke strukture i atmosfere u kojoj će zastupnici LGBTI zajednice i drugih manjina biti predstavljeni i osećati se sigurno.
Nekoliko napomena:
  • ako vam bilten završi u spamu jednostavno kliknete REPLY i javite nam, adresu centarmv@gmail.com sačuvajte u svoj adresar (Trebalo bi da spam filter razume da se dopisujemo pa da ubuduće odobrava naš bilten)
  • ako imate neki zanimljivi link, vest ili komentar na naš bilten "Socijaldemokratija i ljudska prava", kliknite reply i pošaljite nam
Twitter
Facebook
Website
YouTube
Copyright © 2023, CMV, FLI, Progres, FPP, All rights reserved.


Naša mail adresa je:
centarmv@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centar modernih veština · Cvijićeva 90 · Belgrade 11000 · Serbia

Email Marketing Powered by Mailchimp