Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF    februari-maart 2023


   
   Opstart nieuwsbrief

We zijn verheugd jullie de eerste nieuwsbrief te mogen bezorgen! Met een drie-maandelijkse nieuwsbrief wensen we jullie via deze weg op de hoogte te brengen van nieuws en activiteiten in onze Eerstelijnszone

Wil je anderen ook aansporen om zich in te schrijven, verwijs hen dan zeker door naar onze website.


 
   Onze thema's

Intergemeentelijke Gezondheidspreventie    

Wie we zijn? Wel, dat zijn WIJ allemaal samen. Onze Eerstelijnszone maakt werk van zorg en welzijn. Maar net omdat we dat zo belangrijk vinden, zetten we tegelijk graag stevig in op gezondheidspreventie. Onze lokale besturen zijn actief bezig rond zorg en welzijn maar tegelijk ook rond gezondheidspreventie.
Vandaar dat de Vlaamse overheid, onze Eerstelijnszone én onze lokale besturen hier samen werk van maken. En alvast ondervonden hoe veel verder we zo geraken. Vooral door de samenwerking met elkaar, de eerstelijnspartners, scholen, jeugdraden, jeugdbewegingen. In 2022 startten wel alvast met Radio çava's, live muziek voor en door jongeren. Over hulpverlening voor jongeren. Onder de indruk van hun getuigenissen over mentaal welzijn in tijden van Covid-19.
Om er nog meer beweging in te krijgen startten we intussen ook met Bewegen op Verwijzing. Met dank aan Bert Leo, onze beweegcoach. En het enthousiasme van onze partners!

Voor meer informatie:

Wim Augustijns
Intergemeentelijke Preventiemedewerker
wim.augustijns@eerste-lijn.be

  Mondgezondheidszorg                                        

ELZ regio Grimbergen gaat in maart aan        

de slag met de 'Gezonde Mondkoffer'.


Een gezonde mond is voor iedereen heel belangrijk om gezond te blijven. Het toepassen van een goede mondhygiëne is vaak een uitdaging.
 
Tijdens de week van 22/03 t/m 29/03 beschikt onze Eerstelijnszone Regio Grimbergen over de 'Gezonde Mondkoffer' die ze graag (met of zonder begeleiding) willen voorstellen en toelichten aan zorg- en hulpverleners in hun woonzorgcentra, Assistentiewoningen, thuiszorgdiensten, VAPH-voorzieningen, dagopvang voor ouderen en lokale dienstencentra.
 
De Gezonde Mondkoffer is een uitleenbox vol educatief materiaal om zowel ouderen en personen met een beperking, alsook jongeren laten kennismaken met preventieve mondzorg en het tandartsbezoek.  De Gezonde Mondkoffer bestond al langer, maar werd recent uitgebreid met materialen specifiek voor ouderen en mensen met een beperking. Via de materialen in de koffer kan je informatie over mond en tanden tastbaar en levendig maken.

Meer info: https://gezondemond.be/iedereen/

Je kan zelf ook als zorg- en hulpverlener aan de slag gaan en ouderen, personen met een beperking, jongeren en kinderen kennis laten maken met preventieve mondzorg.

Je kan zelf als zorgverstrekker de Gezonde Mondkoffer reserveren via deze Link.

 
     
   Nieuws van de partners

         Maart: Screening Dikkedarmkanker

De stoelgangtest: verspreid mee de grote boodschap

Darmkanker is bij vrouwen de tweede en bij mannen de derde meest voorkomende kanker. Daarom is maart de maand van de strijd tegen dikkedarmkanker.
Maar er is ook goed nieuws. Bij een vroege opsporing geneest 95%. En dat kan via het bevolkingsonderzoek dat mannen en vrouwen tussen 50 en 75 jaar tweejaarlijks kunnen doen. Dit onderzoek is een eenvoudige stoelgangtest. Alleen weten velen onder ons niet hoe dit precies verloopt.
Vandaar: bekijk dit filmpje zelf aandachtig zodat je anderen kan inlichten en vooral, verspreid ook het filmpje.
 
Of ontleen de gratis demo stand (wc- bril, plasticine, echte stoelgangtest) of elektrokoffer ‘De pot op! via Logo Zenneland.
 
Wil jij weten hoe het in onze eerstelijnszone zit met de bevolkingsonderzoeken naar dikkedarm-, borst- en baarmoederhalskanker? Klik dan hier:
Bevolkingsonderzoek.

Pilootprojecten mutualiteiten kankerscreening

Er zullen in 2023 over heel Vlaanderen in verschillende gemeenten piloottesten plaatsvinden met als doelstelling de deelnamegraad aan kankerscreening te verhogen. De mutualiteiten (LM, Solidaris en CM) zullen elk in verschillende gemeenten op wijkniveau lokale acties ondernemen om niet-screeners effectief te sensibiliseren. 

De regio’s zijn momenteel bezig met de nodige voorbereidingen en met de opstart van de verschillende projecten.

Voor meer informatie kunnen jullie steeds terecht bij:
· Carolien Luypaert (CM): carolien.luypaert@cm.be
· Chaima Rabhi (Solidaris): chaima.rabhi@socmut.be
· Fara De Troyer (LM): fara.detroyer@lm.be

          Geïntegreerd Breed Onthaal

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen het OCMW/Sociaal Huis Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde (CAW).

Pilootproject GBO nabestaanden

Na een overlijden komen er heel wat zaken af op de overlevende partner. Niet enkel is er het eigen rouwproces en soms de zorg voor de kinderen, maar zowel financieel als administratief dienen er allerlei zaken zeer snel geregeld te worden. Er is vanuit de hulpverlening een aanbod is voor administratieve en psychosociale hulp, maar er is geen duidelijk aanspreekpunt waar iemand terecht kan. Bovendien is een pro-actieve en outreachende aanpak meer wenselijk om mensen bij te staan in deze situatie, vlot en integraal hulp te bieden.

Via dit GBO project zal gepoogd worden om in een aantal regio’s deze groep op te sporen en hen toe te leiden naar bijkomende en tot op heden onbenutte sociale rechten.

Meer info: https://www.eerstelijnszone.be/aanmelden-gbo-elz-grim   Save the date 2023

Maart 2023 :
* Maand van de mondgezondheidszorg: Bestel de gezonde mondkoffer hier
* Maand van de strijd tegen dikkedarmkanker.
17 mei 2023: Piekuurtje GBO ELZ Grimbergen
27 juni 2023: Partnerdag: Mentaal welzijn
19 oktober 2023: GBO Forum ELZ Grimbergen
Facebook
Website
v.u. Armand Hermans, K&H De Raedemaekerlaan 11, B-1780 Wemmel
Auteursrecht © 2023, Eerstelijnszone regio Grimbergen, Alle rechten voorbehouden.

Je ontvangt deze mail omdat je hebt aangegeven dat we je mails mogen sturen om zo op de hoogte te blijven ivm Eerstelijnszone regio Grimbergen.

Ons postadres is:
elz.regio.grimbergen@gmail.com
Eerstelijnszone regio Grimbergen
J. De Ridderlaan, 49

1780 Wemmel
Belgium

Voeg ons toe aan je adresboek
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt wijzigen?

U kunt uw voorkeuren bijwerken van u afmelden voor deze lijst.